ใช้นิวเคลียร์ฟิวชัน ฟิวชั่นนำเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดด้วยความเร็วไอเสียที่เพียงพอและแรงผลักดันในการขับเคลื่อนยานอวกาศนอกระบบสุริยะของเรา

ใช้นิวเคลียร์ฟิวชัน ฟิวชั่นนำเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดด้วยความเร็วไอเสียที่เพียงพอและแรงผลักดันในการขับเคลื่อนยานอวกาศนอกระบบสุริยะของเรา

เดินทางไปทั่วโลกเพื่อส่งเสริมและทำการตลาดให้กับศิลปินของเขาและดนตรีที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรม เขาค้นคว้าเกี่ยวกับการสร้างอารยธรรมต่างๆ เหล่านั้นโดยเชื่อว่ามีคอร์ดเดียวกันสำหรับมนุษย์ทุกคน “เราทุกคนเดินไปตามจังหวะเดียวกัน” เขากล่าว และคอร์ดแรกเหล่านั้นสามารถพบได้ในพันธสัญญาเดิมของตะวันออกกลางหรือที่รู้จักในพระคัมภีร์ไบเบิล สามารถได้ยินคอร์ดนี้ได้หากเรารวบรวมตำราโบราณและการตีความของมนุษย์เกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมที่หลากหลายและชนเผ่าของพวกเขา

ในหนังสือของเขา “Unraveling the Bible: The Colonization of Earth and the Making of 

Mankind” ซึ่งเป็น Opus หนึ่งใน Book of Earth Series ของเขา Machat ปรารถนาที่จะเปิดมุมมองที่แตกต่างของสังคมเกี่ยวกับต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ หนังสือจะตอบคำถามต่างๆ เช่น “

ทำไมเราจึงมาอยู่บนโลกนี้” และ “เรามาจากไหน” คำถามที่เขาตอบ เช่น ใครเป็นคนเขียนกฎ? ทำไมเราถึงเชื่อว่ามันเป็นความจริง? ทำไมเราไม่ถามพวกที่บอกว่าพูดแทนเทพยดา หรือแนวคิดของเทพเจ้าท้องฟ้าที่มองเห็นทุกสิ่งนั้นเป็นความเข้าใจผิดง่ายๆ ว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าคือทุกสิ่ง เป็นแหล่งเริ่มต้นที่ไม่มีการแบ่งแยกและเป็นแหล่งแรกของพลังงานแห่งชีวิต พระเจ้าไม่ใช่วัตถุทางกายภาพของบุคคลที่สามที่สามารถระบุตัวตนได้

พระคัมภีร์แบ่งปันเรื่องราวของการสร้างมนุษย์อย่างแท้จริง บอกเราถึงการสร้างพระเจ้าของมนุษย์ 

พระคัมภีร์บอกเราว่าใครทำและทำไมจึงทำมาชาทเชื่อว่าเราเป็นบุคคลที่มาจากแหล่งเดียวกัน แหล่งที่มาเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตที่สร้างมนุษย์ สายพันธุ์ใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อมีชีวิตอยู่บนโลกทุกอย่างมาจากมหาสมุทรแห่งความคิดแรก (พระเจ้า) เมื่อความคิดกลายเป็นการสั่นสะเทือนของแสงและเสียง 

พลังงานนั้นสามารถสร้างวัตถุทางกายภาพที่สามารถสร้างสิ่งมีชีวิตทางกายภาพภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสมตามที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ แหล่งข่าวสูงสุดคิดว่า ‘

ปล่อยให้มีแสง’ และแสงนั้นสร้างบิ๊กแบงแห่งความโกลาหล และการสั่นสะเทือนเหล่านั้นสร้างพลังงานที่กลายเป็นศูนย์กลางในดาวฤกษ์ดวงอาทิตย์ ดาวดวงนั้นสร้างอนุภาคของสารเคมีที่กลายเป็นก๊าซก่อนแล้วจึงกลายเป็นของเหลวเพื่อสร้างรูปแบบทางกายภาพ มีดาวหลายดวงที่สร้างขึ้นซึ่งประกอบกันเป็นดาราจักรมากมาย เราบนโลกนี้ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตชนิดเดียว

แนะนำ 666slotclub / hob66